fbpx

Завантажується...

Політика конфіденційності

Політика щодо обробки персональних даних

1. Загальні положення Справжню політику обробки персональних даних складено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», документ 2297-VI, у редакції від 20.03.2020 та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються Коляденко Оксаною (далі – оператор). 1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю. 1.2. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту: http://akter-maska.com.ua. 2. Основні поняття, які використовуються в Політиці конфіденційності 2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою обчислювальної техніки; 2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна уточнення персональних даних); 2.3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою: http://akter-maska.com.ua; 2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів; 2.5. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних; 2.6. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певного чи визначеного Користувача веб-сайту: http://akter-maska.com.ua; 2.7. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту: http://akter-maska.com.ua; 2.8. Надання персональних даних – дії, створені задля розкриття персональних даних певному особі чи певному колу осіб; 2.9. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом; 2.10. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних. 3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача 3.1. Прізвище ім'я по батькові; 3.2. Електронна адреса; 3.3. Номери телефонів; 3.4. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (у тому числі файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика, Facebook Pixel та інших). 3.5. Дані за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані. 4. Цілі обробки персональних даних 4.1. Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою надсилання електронних листів; оформлення та прийом заявок на навчальні курси. 4.2. Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору листа на адресу електронної пошти: aktermaska@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції». 4.3. Знеособлені дані Користувачів, зібрані за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збирання інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту. 5. Правові основи обробки персональних даних 5.1. Оператор опрацьовує персональні дані Користувача тільки у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті: http://akter-maska.com.ua. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою. 5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштування